PROIZVODNJA BREZ ODPADKOV – ZERO WASTE

Življenje brez odpakov ali Zero Waste koncept je etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega.

V našem podjetju se vedno trudimo, da preprečujemo nastajanje odpadkov. Prizadevamo si za ponovno uporabo, ločeno zbiranje in preusmerjanje odpadkov v recikliranje in kompostiranje. Oblikujemo ter upravljamo izdelke in proizvodne procese tako, da zmanjšujemo volumen in toksičnost odpadnih materialov ter ohranjamo ali predelamo vse vire brez sežiganja ali odlaganja.

Implementacija Zero Waste preprečuje vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali in planeta.

Zato smo tudi pakiranje paketov metražnega blaga, ki ga kupite v naši spletni trgovini, prilagodili temu! Vrečke so biorazgradljive in spadajo v smetnjake za bio odpadke, kartonaste škatle pa so polepljene s papirnatim lepilnim trakom in lahko gredo cele v smetnjake za papir!

Zato reciklirajte tudi vi in varujte našo zlato naravo! Prihodnji rodovi nam bodo hvaležni!